Privacy voorwaarden 

Phoenix pro

Phoenix Pro
Gevestigd aan:
Lavadijk 179
4706 KZ Roosendaal

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.) Contactgegevens:

Alex Buijk
Lavadijk 179
4706 HH Roosendaal
+31 614668351
https://phoenixpro.nl

alexbuijk@phoenixpro.nl

2.)Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Phoenix Pro verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via alexbuijk@phoenixpro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Phoenixpro verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien aangemeld voor de nieuwsbrief)
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Phoenix Pro analyseert via google analytics en google tagmanager jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
2.4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Phoenix pro bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Mails: 3 jaar voor naslagwerk
– Mailblue oneindig tot dat er wordt uitgeschreven.
– Factuursturen Oneindig totdat de klant uitgeschreven dient te worden uit mijn klanten bestand.
2.5 Delen van persoonsgegevens met derden
Phoenix Pro verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens zal Phoenix Pro gegevens kunnen door spelen naar een collega op verzoek van de klant.
2.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Phoenix Pro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar alexbuijk@phoenixpro.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
2.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Phoenix Pro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op mij via alexbuijk@phoenixpro.nl wij maken gebruik van een veilig https / ssl certificaat.

3.) Geautomatiseerde besluitvorming

Phoenix Pro neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Phoenix Pro) tussen zit. Phoenix Pro gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
– Factuursturen.nl voor de automatische afwikkeling van betalingen.
– Mollie Ideal om automatisch te betalen
– Gravitiform om automatische bevestigings mails te versturen.
– Collect Chat om automatisch prijsopgaves te versturen.
– Mailblue om automatisch nieuwsbrieven / mails te versturen.

4.) Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Phoenix Pro gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Phoenix Pro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

5.) Tot slot

Phoenix Pro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Mochten er naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen zijn kun je contact opnemen:

Alex Buijk |Phoenix Pro:
Lavadijk 179
4706 KZ Roosendaal

+31 614668351
https://phoenixpro.nl

alexbuijk@phoenixpro.nl